Aktualności

Prowadzimy rekrutację na szkolenia do projektów:

Województwo Nazwa projektów
Śląskie
Śląskie

Najbliższe szkolenia

Województwo śląskie:

Zakończyła się perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2007-2013. Centrum Komputerowe ZETO S.A. w Łodzi zrealizowało kilkanaście projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty skierowane były do przedsiębiorców i ich pracowników. W ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przeszkolonych zostało kilka tysięcy osób.

Obecnie realizujemy ostatnie projekty finansowane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Zapraszamy przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego na ostatnie BEZPŁATNE autoryzowane szkolenia Microsoft:

  1. Ścieżka
    Windows Server 2012 R2 Hyper-V i System Center Terminy
  2. Ścieżka
    MS SharePoint 2013 z PowerShell Terminy
  3. Ścieżka
    MS Windows Server 2012 z Windows 8.1 i PowerShell Terminy

W nowej perspektywie 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwają ostatnie prace nad wytycznymi do nowych programów operacyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na poziomie regionów.

Jeśli chcą Państwo poinformować nas o swoich potrzebach szkoleniowych, prosimy o napisanie do nas na adres: szkolenia@ckzeto.pl. Uwzględnimy Państwa potrzeby w naszej ofercie szkoleniowej. W przypadku uruchomienia projektów zgodnych z podanym zapotrzebowaniem, zainteresowane osoby powiadomimy drogą elektroniczną.