Aktualności

Prowadzimy rekrutację na szkolenia do projektów:

Województwo Nazwa projektów
Śląskie
Śląskie

Najbliższe szkolenia

Województwo śląskie:

Nazwa szkoleń Data rozpoczęcia
09 – 13.02.2015
09 – 13.02.2015
23 – 27.02.2015
23 – 27.02.2015

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło współfinansowanie projektów szkoleniowych realizowanych przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny obejmują działania w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i przyczyniają się do rozwoju wiedzy i innowacji oraz tworzenia większej liczby trwałych miejsc pracy.

Centrum Komputerowe ZETO S.A. w Łodzi, wychodząc naprzeciw potrzebom firm planujących przeprowadzenie szkoleń proponuje:

  • wsparcie i doradztwo w procesie analizy potrzeb szkoleniowych oraz sposobu ich realizacji (np. learning stacjonarne, zdalne lub mieszane),
  • współpracę w zakresie przygotowania wniosku o finansowanie z EFS projektu szkoleniowego na potrzeby Państwa Firmy,
  • realizację szkoleń w siedzibie CK ZETO SA lub we wskazanej przez Państwa lokalizacji.

Jeśli chcą Państwo poinformować nas o swoich potrzebach szkoleniowych, prosimy o wypełnienie ankiety . Uzyskane od Państwa dane pozwolą nam określić rzeczywiste zapotrzebowanie na learning. W przypadku uruchomienia projektów zgodnych z podanym zapotrzebowaniem, zainteresowane osoby powiadomimy drogą elektroniczną.